Форум Таляна

Екипът на Иноватор усилено се готви по организацията на Форум Таляна – събитие за обсъждане на предизвикателствата пред развитието на арт кварталите в страната. В рамките на четири дни в сградата на Фондация “Иноватор” на ул. “София” №1, гр. Варна ще се съберат архитекти, хора на културата, урбанисти, предприемачи, представители на местната власт и всички, които се чувстват съпричастни към идеите зад Форум Таляна.

Основната цел на Форум Таляна е да постави акцент върху възможностите за културно предприемачество и артистични намеси в публичното пространство. Мисията ни е да открием подходящ начин, по който да привлечем креативните индустрии, артисти и творци, които съвместно да използват възможностите на арт кварталите. Не на последно място фокус на събитието ще е и диалогът с местната власт и застъпничество за инвестиране на обществен ресурс в криейтив кварталите.

Форум Таляна - Фондация “Иноватор” организира национално събитие този месец! 1 | Innovator Coworking Space

Сред присъстващите на събитието ще са 24 гости от цялата страна, свързани с културното предприемачество и арт кварталите, както и 10 лица от местната общност. Ето и имената на част от потвърдилите участници: архитекта Кристиян Мюлер от Швейцария, Меги Герасимова и Калоян Карамитов от Визия на София, урбанистите Нурхан Реджеб и Силвия Чакърова от проект CityWalk и София град на хората, Димитър Семков и Ивайло Дернев, които са част от Капана и други.

Форум Таляна - Фондация “Иноватор” организира национално събитие този месец! 2 | Innovator Coworking Space

Освен всичко друго форум Таляна се провежда като част от събитията и действията, които целят да надградят сътрудничеството между двата артистични квартала Капана в Пловдив и Таляна във Варна. Именно през април се проведе церемония по подписване на споразумение между Общинска фондация „Пловдив 2019“ и Фондация “Иноватор” и Сдружение “Таляна” от Варна. Партньорството се реализира в рамките на проекта „От А(рта) до Я(влението): Креативните квартали в България“, който спечели финансиране по отворена покана за градовете кандидати на Пловдив 2019 и е част от официалната програма.

Форум Таляна - Фондация “Иноватор” организира национално събитие този месец! 3 | Innovator Coworking Space

“Използваме думата “побратимяване”, защото ние ще търсим една духовна приемственост, една връзка с Пловдив и инициативите, стоящи в основата на “Капана”, и черпене на опит от тях. Идеята е да положим основите на сътрудничество, което после ще надградим с различни събития и действия”, сподели по време на подписването Мартен Демирев от Фондация “Иноватор”. И сега той допълва: “Идеята на форума и всички други мероприятия е различните инициативи, свързани с обособяването на арт-квартали, културни зони, културно предприемачество, да осъществят този обмен на знания, добри практики и идеи, както и да комуникираме в рамките на една синергична общност. Заедно, както е и мотото на столицата на културата – Пловдив.”

Форум Таляна ще се проведе от 13 до 16 юни в сградата на Фондация “Иноватор”. Като част от програмата лекторите ще могат да разгледат културни и архитектурни паметници в квартал Таляна, да участват в дискусии, свързани с планирането и проблемите пред креативните квартали, и да станат част от workshop-и и лекции, които ще генерират нови идеи и знание за всички подобни бъдещи инициативи в България. По време на събитието ще чуем експертното мнение на поканените специалисти и техните визии за бъдещето в следните четири направления – Градско развитие и пешеходство, Опазване на културното наследство, Бизнес и стартъпи и Управление на креативни квартали.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go to Top