Portfolio 1 | Innovator Coworking Space
04/03/2020

Coworking пространство

Нашите коуъркъри са значима част от общността на Иноватор. Разгледайте нашите опции за Членство или просто елате на безплатен тестов ден, за да видите дали работната атмосфера на Иноватор е това, което търсите. Площ: 80 m Работни места: 24 Цена: 18лв./ден Научете повечеRead more
зала-събития
04/03/2020

Зала за събития

Със своя красив дизайн, залата за събития на Иноватор е подходяща за провеждане на сесии и лекции, креативни и забавни събития, докато сте обградени от напреднали технологии. Площ: 80 m Капацитет : 70 човека Цена: 60лв./час Научи повечеRead more
Portfolio 2 | Innovator Coworking Space
04/03/2020

Стая за срещи

Практична стая за срещи, която ви позволява да провеждате срещи, работни сесии, интервюта и малки семинари и курсове или всяко друго социално събитие за вас, вашите колеги, клиенти или гости. Площ: 15 m Капацитет: 8 човекаЦена: 24 лв./ първи час | 18 лв./ всеки следващ час Научи повечеRead more
Portfolio 3 | Innovator Coworking Space
04/03/2020

Офиси

На втория етаж на Иноватор предлагаме частни офиси. Свържете се с нас за оферта и информация за наличността. В случай че офисите са заети, винаги можете да използвате по-осамотените зони в coworking пространството. Площ: 15-30 m Работни места: 4 - 10 Научи повечеRead more
Portfolio 4 | Innovator Coworking Space
09/06/2019

Coworking Space

Our coworkers are an integral part of Innovator's community. Check out our Membership Options or just come for a free day trial to see if Innovator is the working environment you are looking for. Square: 80 m Workplaces: 24 Price: 18BGN/day or 198BGN/month Get workplaceRead more
зала-събития
09/06/2019

Event Hall

Nicely designed, Innovator's event hall is suitable for coaching sessions, expiring lectures, creative and fun events, while being surrounded with advanced technology. Square: 80 m Capacity: 70 Price: 60BGN/hour Get workplaceRead more
Portfolio 5 | Innovator Coworking Space
09/06/2019

Meeting Room

Elegant meeting room that allows you to hold meetings, break-out sessions, interviews, small-scale seminars and courses or any other social event for you, your colleagues, clients and guests. Square: 15 m Capacity: 8 Price: 24BGN/first hour / 18BGN/for every next hour Get workplaceRead more
Portfolio 6 | Innovator Coworking Space
09/06/2019

Private Offices

On the 2nd floor of Innovator, we offer private offices. Get in touch with us for an offer and to check for availability. In case the offices are full, you can always use the more private coworking zones. Square: 15-30 m Workplaces: 4 - 10 Get workplaceRead more
Go to Top