Разбира се, защо не! Само имайте предвид, че трябва да вземете план Game Changer или Пълно членство (Full membership), тъй като ще имате нужда от лично работно място, на което да оставите оборудването си.

Също така, можете да използвате шкафчетата за съхранение за вашите лични вещи.

Моля, обърнете внимание, че тъй като Game Changer планът е за работно място в coworking пространството на първия етаж, извън работно време, залата се използва за събития – това означава, че може да се налага мониторът и оборудването ви да бъдат прибирани в стаята ни за съхранение по време на събитията.

Share
Go to Top